Clubul Matematicienilor

 • clubul matematicienilor

MATEMATICA PENTRU GIMNAZIU

Disciplina Matematica este, prin specificul sau, fundamentala in procesul de dezvoltare a competentelor necesare pentru viata de adult si reprezinta temelia argumentarii, gandirii critice, analizei, interpretarii si logicii.

Modeland capacitatea decizionala, gandirea libera si initiativa, precum si capacitatea de a recurge la sisteme matematice in rezolvarea situatiilor cotidiene, matematica este un model perfect prin care elevii isi pot exersa si implementa gandirea critica, de aceea programa scolara delimiteaza, pentru fiecare clasa a invatamantului gimnazial, un nivel de pregatire necesar pentru dezvolatarea acestor abilitati.

In clasele a V-a si a VI-a, cunostintele sunt prezentate intuitiv, fara a se face abuz de notatii sau de notiuni abstracte. Spre finalul clasei a VI-a, elevul ar trebui sa poata deja sa conceapa rationamente deductive simple si sa foloseasca corespunzator regulile de calcul pentru a investiga idei matematice si pentru a rezolva diverse exercitii si probleme.

In ultimii doi ani de gimnaziu, respectiv clasele a VII-a si a VIII-a, elevii vor fi indrumati spre dezvoltarea unei gandiri structurale si a competentelor de operare cu numere reale, devenind capabili sa efectueze rationamente mai ample, orientate spre formarea abilitatilor de transfer ale matematicii in practica si sa aprofundeze notiuni mai complexe de geometrie.

SERIA CLUBUL MATEMATICIENILOR

Adresate elevilor din toate clasele gimnaziale, auxiliarele din seria Clubul Matematicienilor vin ca o extensie a manualului scolar, sintetizand teoria intr-un mod usor de inteles, cu exemple, pentru a oferi atat elevilor, cat si profesorilor un sprijin in invatare.

Publicate de editura Art, lucrarile din aceasta serie corespund integral noii programe scolare de matematica pentru gimnaziu si asigura un mod mai usor de asimilare a continuturilor obligatorii.

Prin structura, materialul prezentat si nivelul de dificultate al problemelor, auxiliarele din seria Clubul Matematicienilor asigura dezvoltarea competentelor-cheie prevazute in programa scolara in vigoare. Mai mult, ii ajuta pe elevi sa relationeze si cu alte domenii ale cunoasterii, sa isi dezvolte gandirea creativa, invatarea activa si transferul cunostintelor obtinute la scoala in viata de zi cu zi.

Auxiliarele propun elevilor mai multe aplicatii decat majoritatea lucrarilor disponibile pe piata, printre care exercitii foarte variate, grupate pe trei niveluri de dificultate, marcate grafic cu una, doua sau trei stelute. Pentru elevii orientati spre performanta, Clubul Matematicienilor ofera provocarea „problemelor de sapte stele”.

Pentru o recapitulare corespunzatoare, lucrarile includ fise de evaluare concepute special pentru portofoliul individual al elevilor. Fisele pot fi detasate si pastrate pentru a arata parcursul de invatare al acestora.

CLUBUL MATEMATICIENILOR CLASA A V-A

Complementar manualului din clasa, auxiliarul Clubul Matematicienilor pentru clasa a 5-a realizeaza o tranzitie lina intre ciclul primar si cel gimnazial, urmarind o constructie curriculara logica si coerenta, caracteristica elevilor in aceasta etapa de dezvoltare.

Astfel, manualele auxiliare din seria Clubul Matematicienilor pentru clasa a 5-a, semestrul 1 si semestrul 2, includ notiuni si exercitii ce acopera:

Algebra

 • Identificarea numerelor naturale in contexte variate;
 • Identificarea fractiilor ordinare sau zecimale in contexte variate;
 • Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operatiile aritmetice si proprietatile acestora;
 • Efectuarea de calcule cu fractii folosind proprietati ale operatiilor aritmetice;
 • Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operatiilor cu numere naturale si pentru divizibilitate;
 • Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operatiilor cu fractii ordinare sau zecimale;
 • Modelarea matematica, folosind numere naturale, a unei situatii date, rezolvarea problemei obtinute prin metode aritmetice si interpretarea rezultatului.

Geometrie

 • Identificarea notiunilor geometrice elementare si a unitatilor de masura in diferite contexte;
 • Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a masura sau pentru a construi configuratii geometrice;
 • Determinarea perimetrelor, a ariilor (patrat, dreptunghi) si a volumelor (cub, paralelipiped dreptunghic) si exprimarea acestora in unitati de masura corespunzatoare;
 • Transpunerea in limbaj specific a unor probleme practice referitoare la perimetre, arii, volume, utilizand transformarea convenabila a unitatilor de masura;
 • Interpretarea prin recunoasterea elementelor, a masurilor lor si a relatiilor dintre ele, a unei configuratii geometrice dintr-o problema data;
 • Analizarea unor probleme practice care includ elemente de geometrie studiate, cu referire la unitati de masura si la interpretarea rezultatelor.

PRET:
16,28 lei

PRET:
16,00 lei

PRET:
16,28 lei

CLUBUL MATEMATICIENILOR CLASA A VI-A

Clubul Matematicienilor pentru clasa a 6-a continua demersul inceput in clasa a 5-a, prezentand notiunile descriptiv, urmand sa se treaca apoi la definirea riguroasa a unor concepte matematice si la demonstrarea unor proprietati.

Astfel, manualele auxiliare din seria Clubul Matematicienilor pentru clasa a 6-a, semestrul 1 si semestrul 2, includ notiuni si exercitii ce acopera:

Algebra

 • Identificarea unor notiuni specifice multimilor si relatiei de divizibilitate in ℕ;
 • Identificarea rapoartelor, proportiilor si a marimilor direct sau invers proportionale;
 • Identificarea caracteristicilor numerelor intregi in contexte variate;
 • Recunoasterea fractiilor echivalente, a fractiilor ireductibile si a formelor de scriere a unui numar rational;
 • Prelucrarea cantitativa a unor date utilizand rapoarte si proportii pentru organizarea de date;
 • Utilizarea operatiilor cu numere intregi pentru rezolvarea ecuatiilor si inecuatiilor;
 • Aplicarea regulilor de calcul cu numere rationale pentru rezolvarea ecuatiilor.

Geometrie

 • Recunoasterea unor figuri geometrice plane (drepte, unghiuri, cercuri, arce de cerc) in configuratii date;
 • Recunoasterea coliniaritatii unor puncte, a faptului ca doua unghiuri sunt opuse la varf, adiacente, complementare sau suplementare si a paralelismului sau perpendicularitatii a doua drepte;
 • Calcularea unor lungimi de segmente, masuri de unghiuri in contextul geometriei triunghiului;
 • Utilizarea unor proprietati referitoare la distante, drepte, unghiuri, cercuri pentru realizarea unor constructii geometrice;
 • Utilizarea criteriilor de congruenta si a proprietatilor unor triunghiuri particulare pentru determinarea caracteristicilor unei configuratii geometrice;
 • Exprimarea in limbaj geometric simbolic si figurativ a caracteristicilor triunghiurilor si ale liniilor importante in triunghi.

PRET:
16,28 lei

PRET:
16,00 lei

PRET:
16,28 lei

CLUBUL MATEMATICIENILOR CLASA A VII-A

In clasa a VII-a se realizeaza trecerea de la metodele predominant intuitive, abordate in clasele anterioare, la definirea unor noi concepte, demonstrarea unor proprietati si la aplicarea unor algoritmi de calcul.

In acest sens, Clubul Matematicienilor pentru clasa a 7-a, semestrul 1 si semestrul 2, includ notiuni si exercitii ce acopera:

Algebra

 • Identificarea numerelor apartinand diferitelor submultimi ale lui ℝ;
 • Identificarea unei situatii date rezolvabile prin ecuatii sau sisteme de ecuatii liniare;
 • Identificarea unor informatii din tabele, grafice si diagrame;
 • Aplicarea regulilor de calcul pentru estimarea si aproximarea numerelor reale;
 • Utilizarea regulilor de calcul cu numere reale pentru verificarea solutiilor unor ecuatii sau sisteme de ecuatii liniare;
 • Prelucrarea unor date sub forma de tabele, grafice sau diagrame in vederea inregistrarii, reprezentarii si prezentarii acestora;
 • Utilizarea unor algoritmi si a proprietatilor operatiilor in efectuarea unor calcule cu numere reale;
 • Utilizarea transformarilor echivalente in rezolvarea unor ecuatii si sisteme de ecuatii liniare.

Geometrie

 • Identificarea patrulaterelor particulare in configuratii geometrice date;
 • Identificarea elementelor cercului si/sau poligoanelor regulate in configuratii geometrice date;
 • Identificarea triunghiurilor asemenea in configuratii geometrice date;
 • Descrierea patrulaterelor utilizand definitii si proprietati ale acestora, in configuratii geometrice date;
 • Aplicarea relatiilor metrice intr-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia;
 • Utilizarea proprietatilor cercului in rezolvarea de probleme;
 • Utilizarea proprietatilor patrulaterului in rezolvarea de probleme.

PRET:
14,88 lei

PRET:
16,00 lei

PRET:
14,88 lei

CLUBUL MATEMATICIENILOR CLASA A VIII-A

Clubul Matematicienilor pentru clasa a 8-a consolideaza competentele formate si dezvoltate anterior pentru calculul numeric, structurand notiunile elementare de algebra si geometrie in asa fel incat elevii sa beneficieze de cursivitate in procesul de invatare si pregatire a tezelor semestriale, precum si a subiectelor pentru concursurile si olimpiadele scolare.

Astfel, manualele auxiliare din seria Clubul Matematicienilor pentru clasa a 8-a, semestrul 1 si semestrul 2, includ notiuni si exercitii ce acopera:

Algebra

 • Efectuarea unor operatii cu intervale numerice reprezentate pe axa numerelor sau cu multimi definite printr-o proprietate a elementelor ei;
 • Aplicarea unor reguli de calcul cu numere reale exprimate prin litere;
 • Descrierea unei dependente functionale intr-o situatie data, folosind diagrame, tabele sau formule;
 • Utilizarea unor procedee matematice pentru operatii cu intervale si rezolvarea inecuatiilor in ℝ;
 • Utilizarea formulelor de calcul prescurtat si a unor algoritmi pentru rezolvarea ecuatiilor si a inecuatiilor;
 • Utilizarea unui limbaj specific pentru formularea unor opinii referitoare la diferite dependente functionale;
 • Interpretarea unei situatii date utilizand intervale si inecuatii.

Geometrie

 • Reprezentarea, prin desen sau prin modele, a unor configuratii spatiale date;
 • Prelucrarea unor date caracteristice ale corpurilor geometrice studiate in vederea calcularii unor elemente ale acestora;
 • Determinarea perimetrelor, a ariilor (patrat, dreptunghi) si a volumelor (cub, paralelipiped dreptunghic) si exprimarea acestora in unitati de masura corespunzatoare;
 • Folosirea unor proprietati de paralelism sau perpendicularitate pentru analizarea pozitiilor relative ale dreptelor si planelor;
 • Descrierea in limbaj matematic a elementelor unei configuratii geometrice;
 • Utilizarea unor termeni si expresii specifice pentru descrierea proprietatilor figurilor si corpurilor geometrice.

PRET:
16,28 lei

PRET:
20,00 lei

PRET:
16,28 lei

Editiile pentru Evaluarea Nationala ofera o recapitulare a materiei prevazute pentru testarea de final de ciclu gimnazial prin 10 teme de aritmetica/algebra si 7 teme de geometrie, si permit verificarea nivelului de pregatire a elevilor prin teste elaborate conform specificatiilor pentru Examenul de Evaluare Nationala. Testele propuse spre rezolvare sunt insotite de solutii si bareme.

AUTORI SERIA CLUBUL MATEMATICIENILOR

In realizarea auxiliarelor Clubul Matematicienilor au contribuit profesori cu o experienta de peste 10 ani in domeniul invatamantului.

Marius Perianu – profesor titular de matematica si director adjunct al Colegiului National Ion Minulescu din Slatina. A lucrat cu zeci de elevi care au obtinut performante la Olimpiada nationala si internationala de Matematica.

Stefan Smarandoiu –  profesor de matematica la Scoala cu Ceas din Ramnicu Valcea. A pregatit peste 30 de generatii de elevi, multi dintre ei castigand numeroase premii, medalii si distinctii la concursurile judetene, nationale sau la balcaniadele de matematica.

Iohana-Magdalena Gheorghe –  profesor de matematica la Scoala Gimnaziala nr. 7 din Buzau.

Dumitru Savulescu – profesor de matematica la Colegiul National Mihai Eminescu din Bucuresti.

Cine sunt autorii seriei clubul matematicienilor?

• Marius Perianu; • Stefan Smarandoiu; • Iohana-Magdalene Gheorghe; • Dumitru Savulescu.

Lucrarile Clubul Matematicienilor sunt aprobate?

Lucrarile din seria Clubul Matematicienilor sunt aprobate si avizate de Ministerul Educatiei Nationale prin Ordinul nr. 3053 din 04.04.2018, regasindu-se la pozitia nr. 247 din anexa Ordinului.